ETICKÝ KODEX

ETICKÝ KODEX obchodníka Reality MOJE s.r.o.

 

  1. Obchodník s realitami hrdě reprezentuje společnost a její služby. Pomáhá v budování značky a dobré pověsti a šíření dobrého jména společnosti. Zároveň přispívá ke zvýšení prestiže profese obchodníka s realitami a obchodování s nemovitostmi vůbec.
  2. Obchodník s realitami nese významnou odpovědnost za průběh celého obchodu, klienta i část společnosti, proto neustále dbá o zvyšování svých profesních znalostí a dovednosti, neustále se vzdělává a zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.
  3. Obchodník s realitami je vždy zvědavý, nepřestane se učit, chce růst. Chová se poctivě a upřímně vůči klientům, kolegům, vedení společnosti i sám sobě. Pracuje v týmu, myslí na své kolegy, dbá o druhého v řadě. Je vždy oporou jak zkušeným kolegům, tak úplným nováčkům bez rozdílu.
  4. Obchodník s realitami je pečlivý, precizní a diskrétní. Nezneužije důvěry klienta, neuvede ho v omyl. Nezamlčí žádnou skutečnost, podstatnou pro úspěšné uzavření obchodu. Zároveň umí přiznat chyby nebo nedostatky a usilovně pracuje na jejich odstranění. Dlouhodobá spokojenost klienta je vždy důležitější než okamžitý zisk.
  5. Obchodník s realitami nikdy nepomlouvá ani nehaní konkurenci, naopak ji vnímá jako možného partnera. Dodržuje pravidla stanovená vedením společnosti, řídí se stanovenými standardy a předpisy společnosti, které jsou závazné stejně tak, jako tento etický kodex. Je si vědom toho, že porušení tohoto etického kodexu může znamenat i ukončení spolupráce.

ETICKÝ KODEX KE STAŽENÍ NÍŽE V GALERII.